Naar content

mr. drs. Roland Bron

Hoofd afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Specialisme

Veiligheid, in het bijzonder fysieke veiligheid en het functioneren van multidisciplinaire organisaties. Verder specifieke regelgeving over terrorismebestrijding.

Auteur in het kort
Overige uitgaven
• "De burgemeester in crisistijd. Schakelen tussen bestuurlijke moed en terughoudendheid", in: Justitiële verkenningen, juni 2010 • "Realistisch testen: the proof of the pudding?", in: Security Management, september 2009 • Bestuur, recht en veiligheid. Bestuursrechtelijke bevoegdheden voor openbare orde handhaving en terrorismebestrijding. (Boom Juridische Uitgevers, 2008) • Civiele luchtvaart en terroristische incidenten: historische ontwikkelingen, toekomstige trends in Justitiële Verkenningen augustus 2007 (WODC, 2007) • Privacy en veiligheid. De zoektocht naar een nieuwe balans (Boom Juridische Uitgevers/College Bescherming Persoonsgegeven, 2007) • Inlichtingen en Veiligheid Defensie. Kwaliteit, capaciteit en Samenwerking (Ministerie van Defensie, 2006) • “De zaak Beukenoot” in Verbeeldingsmacht. Wat juristen moeten lezen. (Boom Juridische Uitgevers, 2002) • Literaire Rechtspraak (Ars Aequi, 2002)
Specialisme

Veiligheid, in het bijzonder fysieke veiligheid en het functioneren van multidisciplinaire organisaties. Verder specifieke regelgeving over terrorismebestrijding.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.