Naar content

mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en universitair docent Ondernemingsrecht, UdinkSchepel Advocaten en Universiteit Maastricht (ICGI)
Specialisme

Mijn specialisme is het ondernemingsrecht, meer in het bijzonder de Flex-BV en het verschaffen van kapitaal zonder stemrecht aan de BV. Denk aan stemrechtloze aandelen, certificaten van aandelen en participatiebewijzen. www.rogierwolf.nl

Auteur in het kort

Ik ben zowel in de rechtspraktijk, als advocaat Ondernemingsrecht, als in de wetenschap, als universitair docent werkzaam. Ik adviseer ondernemers over het vormgeven van samenwerkingsverbanden en hun geschillen.Daarnaast publiceer ik regelmatig en treed ik als docent in het kader van post academisch onderwijs op. Ook ben ik voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur (TvOB).

Groene Serie Rechtspersonen
€ 953,00
€ 1.038,77 incl.btw
Online naslagwerk

Deze uitgave is een artikelsgewijs commentaar op de tekst van de wet, bij iedere titel voorafgegaan door een korte inleiding, terwijl aan het geheel een algemene inleiding voorafgaat.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Mijn specialisme is het ondernemingsrecht, meer in het bijzonder de Flex-BV en het verschaffen van kapitaal zonder stemrecht aan de BV. Denk aan stemrechtloze aandelen, certificaten van aandelen en participatiebewijzen. www.rogierwolf.nl

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.