Naar content

mr. dr. Rogier Stijnen

Mr. dr. drs., Rechtbank Rotterdam
Specialisme

Algemene wet bestuursrecht. Handhaving. Bestuurlijke boete. Financieel toezicht. Consumentenrecht. Sociale zekerheid (bijstand). Raakvlakken tussen bestuursrecht en strafrecht en tussen bestuursrecht en privaatrecht.

Auteur in het kort

Senior stajrist rechtbank Rotterdam.
Docent (handhaving, financieel toezicht).
Redacteur RF – Rechtspraak Financieel Recht.
Annotator AB – Rechtspraak Bestuursrecht

Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB
€ 24,77
€ 27,00 incl.btw
Boek

Heeft u geregeld te maken met zaken omtrent de rechtsbescherming tegen toezicht en handhaving door financiële toezichthouders in Nederland? Dit preadvies bereidt u voor op het handelen van de toezichthouder. Dit is de eerste uitgave die het verweer tegen zowel de formele als informele instrumenten behandelt.

Compliance in het financieel toezichtrecht
€ 35,78
€ 39,00 incl.btw
Boek

Zoekt u verdieping binnen het onderwerp compliance? Deze uitgave behandelt niet alleen de compliancefunctie en haar organisatorische inbedding, maar ook de taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer. Bovendien wordt het onderwerp zowel vanuit juridisch, cultureel als sociaalpsychologisch perspectief behandeld.

Rechtsbescherming tegen bestraffing in strafrecht en bestuursrecht
€ 133,03
€ 145,00 incl.btw
Boek

Dit boek gaat over rechtsbescherming tegen bestraffing in het strafrecht en het bestuursrecht. De auteur vergelijkt het Nederlandse bestraffende bestuursrecht en het Nederlandse strafrecht waar het gaat om de rechterlijke activiteit.

AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABkort)
€ 1.337,00
€ 1.457,33 incl.btw
Online naslagwerk

In AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) vindt u de belangrijkste actuele jurisprudentie op het gehele bestuursrechtelijke terrein. Toonaangevende vakspecialisten bewerken en annoteren de gepubliceerde uitspraken voor u. ABkort maakt integraal onderdeel uit van AB en wordt structureel aangevuld met de meest recente uitspraken.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collectie Staats- en bestuursrecht.

Rechtspraak Financieel recht (RF)
€ 491,00
€ 535,19 incl.btw
Online naslagwerk

In Rechtspraak Financieel recht vindt u elfmaal per jaar een selectie van uitspraken op het terrein van het effectenrecht, financieel toezicht en corporate governance. RF online faciliteert een snelle toegang tot deze uitspraken.

Rechtspraak Sociale Verzekeringen (RSV)
€ 643,00
€ 700,87 incl.btw
Online naslagwerk

In deze online module vindt u alle belangrijke jurisprudentie op het terrein van de sociale verzekeringen. De jurisprudentie is tevens gelinkt aan relevante regelgeving, zodat u snel dwarsverbanden kunt leggen tussen regels en rechtspraak.

Deze module is onderdeel van de Collectie Sociale Zekerheid.

Specialisme

Algemene wet bestuursrecht. Handhaving. Bestuurlijke boete. Financieel toezicht. Consumentenrecht. Sociale zekerheid (bijstand). Raakvlakken tussen bestuursrecht en strafrecht en tussen bestuursrecht en privaatrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.