Naar content

ir. R.A.C. van de Voort

Projectleider geluid & bouwfysica en RO, Tritium Advies
Specialisme

BESTEMMINGSPLANNEN: toelichting c.q. ruimtelijke onderbouwing, verbeelding en regels, quickscan flora en fauna, waterparagraaf, luchtkwaliteit en planschaderisicoanalyse.
GELUID: weg- en railverkeerslawaai, reconstructie Wgh, horeca- en industrielawaai, geluidwering gevel, installatiegeluid, lucht- en contactgeluidisolatie.
BOUWBESLUIT: daglicht, ventilatie, energieprestatie en brandveiligheid.
AUTEUR KLUWER: ‘Omgevingsvergunning in de praktijk'.

Auteur in het kort

Als projectleider geluid & bouwfysica en RO heb ik veel met akoestiek te maken.

Omgevingsvergunning in de praktijk
€ 7.381,00
€ 8.045,29 incl.btw
Online naslagwerk

Omgevingsvergunningen; u houdt zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)? Hier vindt u alle technische, beleidsmatige en juridische informatie over vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu bij elkaar. Direct toepasbaar in uw werkproces en met een vooruitblik naar het VTH-proces onder de komende Omgevingswet.

Deze uitgave is onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Specialisme

BESTEMMINGSPLANNEN: toelichting c.q. ruimtelijke onderbouwing, verbeelding en regels, quickscan flora en fauna, waterparagraaf, luchtkwaliteit en planschaderisicoanalyse.
GELUID: weg- en railverkeerslawaai, reconstructie Wgh, horeca- en industrielawaai, geluidwering gevel, installatiegeluid, lucht- en contactgeluidisolatie.
BOUWBESLUIT: daglicht, ventilatie, energieprestatie en brandveiligheid.
AUTEUR KLUWER: ‘Omgevingsvergunning in de praktijk'.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.