Naar content

mr. drs. Rob Wertheim

advocaat, Wertheim advocatuur b.v.
gastdocent, Rijksuniversiteit Groningen
Specialisme

Bestuursrecht. Omgevingsrecht. Milieurecht. Ruimtelijke ordening. Wet openbaarheid van bestuur. Subsidies. Telecommunicatierecht. Overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Auteur in het kort

Advocaat. Deeltijddocent Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde. Plaatsvervangend voorzitter Bezwarencommissie provincie Zuid-Holland.

Overige uitgaven
SDU Commentaar Algemene wet bestuursrecht.
Tekst & Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht
€ 280,73
€ 306,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave is meer dan ooit toegespitst op het privacyrecht. U vindt in deze 6e druk onder andere commentaar op de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Daarmee is uw kennis helemaal actueel.

Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet
€ 39,45
€ 43,00 incl.btw
Boek

De in 2016 aangenomen Omgevingswet biedt een geheel nieuw wettelijk stelsel voor de fysieke leefomgeving. Deze uitgave legt dit stelsel en de bijbehorende instrumenten uit met onder meer tabellen, schema’s en voorbeelden. De uitgave is bedoeld voor een ieder die goed wil anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Toezicht
€ 70,64
€ 77,00 incl.btw
Boek

Toezicht is een belangrijk onderwerp in de rechtspraktijk. Het bevindt zich in een gespannen situatie tussen verwachtingen en mogelijkheden. Naast algemene beschouwingen, treft u in dit handboek ook beschrijvingen aan van inspecties en autoriteiten.

Geschilbeslechting door de bestuursrechter
€ 49,54
€ 54,00 incl.btw
e-Book

Dit e-book gaat over de manier waarop de bestuursrechter geschillen over overheidsbesluiten behandelt.

Bouwrecht
€ 446,00
€ 486,14 incl.btw
Online naslagwerk

Het tijdschrift Bouwrecht staat in de markt bekend als hét maandblad voor rechtspraak en literatuur op het gebied van het bouwrecht. Zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke aspecten van het bouwrecht worden (ook) in deze online variant onder de loep genomen.

Specialisme

Bestuursrecht. Omgevingsrecht. Milieurecht. Ruimtelijke ordening. Wet openbaarheid van bestuur. Subsidies. Telecommunicatierecht. Overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.