Naar content

mr. Rob de Greef

Directeur / Senior adviseur, Cooperación
Docent/Onderzoeker Staats- en Bestuursrecht,Associate, Vrije Universiteit,PROOF Adviseurs
Specialisme

Ik ben gespecialiseerd in vraagstukken rond bestuurlijke samenwerking. Van gemeenschappelijke regelingen tot privaatrechtelijke samenwerking, tot informele samenwerking. Ik adviseer daarbij over zowel governance-vraagstukken als over vraagstukken van bestuurlijk organisatierecht. Verder adviseer ik regelmatig over zelfstandige bestuursorganen, bestuurscommissies (binnengemeentelijke decentralisatie) of herindelingen. Het zijn ook deze onderwerpen waarover ik regelmatig publiceer.

Auteur in het kort

Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek, waardoor het voor de hand lag dat ik binnen het recht koos voor staatsrecht, bestuursrecht en gemeenterecht. De mooiste uitdaging is om de juridische werkelijkheden te verenigen met politieke werkelijkheden, die nog wel eens compleet anders kunnen zijn. Daarnaast zijn governance-vragen interessant: hoe houdt je als politicus bijvoorbeeld grip op een samenwerkingsverband?

Overige uitgaven

Ik ben naast redacteur/auteur bij Wolters Kluwer (Tekst & Commentaar Gemeentwet Provinciewet, en de Gemeentewet en haar toepassing) ook auteur bij Sdu waar ik het commentaar op hoofdstuk 10 Awb schrijf voor VIND Bestuursrecht en Sdu Commentaar Awb (vanaf 2019), alsmede blogs voor Gemeente.nu.

Naast vaste publicaties, schrijf ik ook veelvuldig voor juridische tijdschriften. Ik ben vaste kroniekschrijver bij het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, publiceer met enige regelmaat in De Gemeentestem en schrijf ook wel eens in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, JBplus, Belastingblad, Tijdschrift voor Klachtrecht, het inmiddels niet meer bestaande RBOH en Openbaar Bestuur. Voor de Vereniging van Milieurecht schreef ik eerder mee aan een boekje over Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht (BJu).

Verder schreef ik ook enige handreikingen zoals Grip op regionale samenwerking (2015), Intergemeentelijke samenwerking toegepast (2013/2015) en Verzelfstandiging en samenwerking door decentrale overheden (2015).

Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
€ 197,25
€ 215,00 incl.btw
Boek

In deze titel vindt u bondig commentaar en direct toepasbare uitleg bij de Gemeentewet, Provinciewet én de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met gemeenten, provincies en waterschappen. Deze geheel bijgewerkte editie weerspiegelt de stand van 1 april 2019.

De Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
€ 1.048,00
€ 1.142,32 incl.btw
Online naslagwerk

De Gemeentewet en haar toepassing behandelt onder meer de inrichting, de samenstelling en de bevoegdheden van het gemeentebestuur, de financiën van de gemeenten en het toezicht op het gemeentebestuur.

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
€ 240,00
€ 261,60 incl.btw
Online naslagwerk

De belangrijkste ontwikkelingen in het algemeen deel van het bestuursrecht worden belicht in deze online uitgave. Daarbij wordt ook het bestuursprocesrecht meegenomen.

Specialisme

Ik ben gespecialiseerd in vraagstukken rond bestuurlijke samenwerking. Van gemeenschappelijke regelingen tot privaatrechtelijke samenwerking, tot informele samenwerking. Ik adviseer daarbij over zowel governance-vraagstukken als over vraagstukken van bestuurlijk organisatierecht. Verder adviseer ik regelmatig over zelfstandige bestuursorganen, bestuurscommissies (binnengemeentelijke decentralisatie) of herindelingen. Het zijn ook deze onderwerpen waarover ik regelmatig publiceer.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.