Naar content

mr. Rob Brussee

zelfstandig deskundige onderwijswetgeving, geen
Specialisme

Deskundig op het gebied van vooral de wetgeving voor het voortgezet onderwijs. 34 jaar als wetgevingsjurist werkzaam geweest op Ministerie OCW, waarvan de meeste jaren op het gebied van de Wet op het voortgezet onderwijs. Sinds 2018 zelfstandig wetgevingsdeskundige

Contact
Auteur in het kort
Onderwijs Totaal
€ 7.585,00
€ 8.267,65 incl.btw
Online naslagwerk

Onderwijs Totaal bevat alle wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs, alle jurisprudentie, de wijzigingsoverzichten op de wet- en regelgeving, de officiële toelichtingen op de wet- en regelgeving, de algemene en artikelsgewijze commentaren op de grote onderwijswetten en thematische commentaren.

School en Wet
€ 255,05
€ 278,00 incl.btw
Tijdschrift

Het onafhankelijke tijdschrift School & Wet is al meer dan 90 jaar een instituut in de wereld van het onderwijsrecht. In School & Wet staat de praktijk van het onderwijsrecht centraal.

Wet op de Expertisecentra
€ 2.266,00
€ 2.469,94 incl.btw
Online naslagwerk

Voor het speciaal onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs zijn de wetgeving en de uitvoeringsvoorschriften opgenomen in één uitgave die zowel op cd-rom als online te raadplegen is.

Wet op het Primair Onderwijs Totaal
€ 5.625,00
€ 6.131,25 incl.btw
Online naslagwerk

WPO Totaal bevat alle wet- en regelgeving die van belang is voor het primair onderwijs. U heeft onder meer toegang tot de Wet op het primair onderwijs (WPO), artikelsgewijs commentaar, toelichtingen, jurisprudentie, actuele ontwikkelingen en wetsvoorstellen.

Specialisme

Deskundig op het gebied van vooral de wetgeving voor het voortgezet onderwijs. 34 jaar als wetgevingsjurist werkzaam geweest op Ministerie OCW, waarvan de meeste jaren op het gebied van de Wet op het voortgezet onderwijs. Sinds 2018 zelfstandig wetgevingsdeskundige

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.