Naar content

mr. Rezah Stegeman

Advocaat / Partner, Simmons & Simmons LLP
Specialisme

Financieel toezichtsrecht & derivaten

Auteur in het kort

Rezah Stegeman leidt de Nederlandse afdeling van de internationale Financial Services praktijkgroep van advocatenkantoor Simmons & Simmons LLP. Hij adviseert voornamelijk Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders, banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Zijn adviespraktijk ziet op EMIR, CRD IV, MiFID II, derivatendocumentatie (zoals de ISDA, GMRA, GMSLA en EFET) en clearingdocumentatie. Rezah publiceert en doceert regelmatig op zijn vakgebied.

Overige uitgaven
Een introductie tot de nieuwe standaard clearingdocumentatie voor otc-derivaten; de ISDA/FOA Client Cleared OTC Derivatives Addendum (met P. Heemskerk, TFR 2015) / Enkele kanttekeningen bij indirect clearing (met B. Zebregs, TFR 2014) / De betekenis van de nieuwe regelgeving voor hedging (VBA-Journaal 2014) / Doet u mee met MiFID II? (met J. Kerkvliet, Financial Investigator 2014) / AIFMD: keurmerk of kostenpost voor institutionele beleggers in real asset fondsen?(met J. Kerkvliet, Financial Investigator 2013) / Tijdige aanvaarding als stap vooruit bij het EMIR-trauma (VBA-Journaal 2013) / Introductie tot de SwapClear Client Clearing documentatie (TFR 2013) / Losing sleep over Basel III (met J. van der Meer, International Financial Law Review 2011) / The De Wit Report - Lost Credit (Journal of International Banking Law and Regulation 2011) / Financial Law in the Netherlands - Dutch covered bonds regulation (met K. Westermann, 2010).
Wet op het financieel toezicht Tekst & Toelichting - Wet
€ 187,16
€ 204,00 incl.btw
Boek

Deze derde druk bespaart u de moeite om zelf wegwijs te worden in de Wet op het financieel toezicht, haar gefragmenteerde toelichting en de wijzigingen die sinds de inwerkingtreding gepasseerd zijn. Dit bespaart niet alleen tijd: de complexiteit is teruggebracht tot een gemakkelijk toegankelijke, systematisch gerangschikte, artikelsgewijze complete toelichting.

 

Groene Serie Toezicht Financiële Markten
€ 1.700,00
€ 1.853,00 incl.btw
Online naslagwerk

Het Groene Serie-deel Toezicht Financiële Markten biedt u gezaghebbend commentaar op de wet- en regelgeving binnen het toezicht op de financiële markten.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Financieel toezichtsrecht & derivaten

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.