Naar content

mr. Rene Klomp

Zelfstandig juridisch adviseur , Kunst en Recht
Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam
Specialisme

Verbintenisrecht, kunst en recht, procesrecht

Auteur in het kort

Mijn motto is: bij twijfel wèl doen. Als zich iets voordoet waar de wet geen oplossing voor biedt, moet je als advocaat een beslissing durven te bepleiten (en als rechter durven te nemen) die niet eerder is genomen. Daarmee stimuleer je de rechtsontwikkeling.

Overige uitgaven
Ars Aequi Libri: Burgerlijk Wetboek (jaarlijks, met mr. C. Mak). Wetseditie Kunst en recht. Sdu: redactie ORP
Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag
€ 88,99
€ 97,00 incl.btw
Boek

Geen andere uitgave biedt een zo complete en praktische behandeling van internationale overeenkomsten. Het verheldert IPR overeenkomsten (Rome-I) en het Weens Koopverdrag. Toegankelijk voor een breed lezerspubliek van juristen, niet-juristen en rechtswetenschappers.

Handhaving van privaatrecht door toezichthouders
€ 83,49
€ 91,00 incl.btw
Boek

Steeds vaker worden publiekrechtelijke toezichthouders belast met toezicht op onderdelen van het burgerlijk recht. In hoeverre zijn beide rechtsgebieden verenigbaar? En is dat wenselijk in de praktijk? Deze uitgave werpt een blik op fundamentele en toegepaste kwesties.

Groene Serie Verbintenissenrecht
€ 1.248,00
€ 1.360,32 incl.btw
Online naslagwerk

Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Groene Serie Vermogensrecht
€ 636,00
€ 693,24 incl.btw
Online naslagwerk

Een artikelsgewijs commentaar op Boek 3 BW, Vermogensrecht in het algemeen.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Verbintenisrecht, kunst en recht, procesrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.