Naar content

prof. dr. Redmar Wolf

Senior Counsel / advocaat, Baker & McKenzie Amsterdam
Hoogleraar Algemeen Belastingrecht, Rijksuniversiteit Groningen
Specialisme

Redmar Wolf houdt zich bezig met btw en overdrachtsbelasting. Voor de btw gaat het hierbij om zowel nationale als internationale transacties. Hiernaast begeleidt Wolf met grote regelmaat vastgoedtransacties (aankoop, verkoop en ontwikkeling). Niet alleen advisering, ook het voeren van fiscale procedures en het verstrekken van second opinions behoren tot zijn expertise.

Auteur in het kort

Redmar Wolf is advocaat/belastingadviseur en hoogleraar Belastingrecht (kostprijsverhogende heffingen)

Overige uitgaven
- Onvolkomen btw-harmonisatie, NTFR-Beschouwingen 2015/17, mei 2015. - Het Hof van Justitie en onze interne levering, Opinie in NTFR 2015/1530 - Geen grip op de toekomst zonder begrip van het verleden, Vastgoed Fiscaal en Civiel 2015, nr 1. - Misbruik van recht en fraus legis; de grenzen verkend?, TREMA (Tijdschrift Rechterlijke Macht), november 2014. - Bitcoin and EU VAT, International VAT Monitor, September/October 2014. - Dutch Turnover Tax or EU VAT? On the Permeation of EU VAT rules in the Dutch Turnover Tax Practice. Intertax, 2014/8. - Carrouselfraude, een Europees probleem vanuit Nederlands perspectief. (dissertatie RUG) Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2010.
Belastingrecht in Hoofdlijnen
€ 45,87
€ 50,00 incl.btw
Boek

Het Nederlandse belastingrecht is complex. Deze uitgave maakt u vertrouwd met de hoofdzaken binnen dit omvangrijke rechtsgebied. Aan de hand van wetteksten en rechterlijke uitspraken levert de titel een volledig en toch beknopt overzicht van de actueel geldende belastingen en de premies. Inclusief waardevolle achtergrondinformatie.

Omzetbelasting en onroerend goed
€ 77,98
€ 85,00 incl.btw
Boek

De omzetbelasting speelt een belangrijke rol in transacties in onroerende zaken en de verhuur daarvan. Ook de overdrachtsbelasting speelt in deze kwestie een rol. De heffing van omzet- en overdrachtsbelasting is de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Heeft u hier regelmatig mee te maken? Deze uitgave geeft u een overzicht van de gevolgen van bovenstaande transacties en bespreekt nog tal van andere regels en voorbeelden op het terrein van de omzet- en overdrachtsbelasting.

Bitcoins
€ 33,03
€ 36,00 incl.btw
Boek

Bitcoins, een eendagsvlieg of geld van de toekomst? Veel is nog onzeker rondom dit prikkelende fenomeen. Niet in het minst als het gaat om de juridische en fiscale aspecten. Deze bundel bevat aanbevelingen en geeft enige relevante jurisprudentie. Een praktisch beginpunt voor hen die het fenomeen bitcoin nader willen verkennen.

Specialisme

Redmar Wolf houdt zich bezig met btw en overdrachtsbelasting. Voor de btw gaat het hierbij om zowel nationale als internationale transacties. Hiernaast begeleidt Wolf met grote regelmaat vastgoedtransacties (aankoop, verkoop en ontwikkeling). Niet alleen advisering, ook het voeren van fiscale procedures en het verstrekken van second opinions behoren tot zijn expertise.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.