Naar content

mr. dr. Ralph Frins

Promovendus Omgevingsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
Specialisme

Omgevingsrecht, in het bijzonder Natuurbeschermingsrecht

Auteur in het kort

Na Nederlands recht en Internationaal & Europees recht te hebben gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en l'université Robert Schuman Strasbourg, ben ik met ingang van februari 2009 in dienst getreden bij de sectie Bestuursrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, alwaar ik een proefschrift voorbereid over 'mitigatie, compensatie en saldering in het omgevingsrecht' ('het zoveel mogelijk voorkomen en wegnemen van voor de omgeving nadelige effecten van ruimtelijke ingrepen').

Specialisme

Omgevingsrecht, in het bijzonder Natuurbeschermingsrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.