Naar content

mr. Pim Horsten

advocaat, Linklaters LLP
Specialisme

Financieel recht, in het bijzonder effectenrecht en financieel toezichtrecht. Begeleiden van kapitaalmarkttransacties: aanbiedingen, uitgiften en beursnoteringen van zowel aandelen (inclusief beursgangen) als obligaties, met inbegrip van specifieke kapitaalinstrumenten van banken en verzekeraars die tot het bufferkapitaal kunnen worden gerekend dat zij op grond van prudentieel-toezichtregels moeten aanhouden. Advies over diverse aspecten van financieel toezicht.

Auteur in het kort

Nederlands advocaat en Engels solicitor. Studies rechten en financiële bedrijfskunde. Vijf jaar werkzaam geweest als bankier in corporate finance, sindsdien advocaat in de financiële praktijk.

Overige uitgaven
Diverse artikelen in onder meer het Tijdschrift voor Financieel Recht (waarvan redactielid) en bijdragen aan diverse lustrumbundels van de Vereniging voor Financieel Recht.
Groene Serie Toezicht Financiële Markten
€ 1.586,00
€ 1.919,06 incl.btw
Online naslagwerk

Het Groene Serie-deel Toezicht Financiële Markten biedt u gezaghebbend commentaar op de wet- en regelgeving binnen het toezicht op de financiële markten.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Financieel recht, in het bijzonder effectenrecht en financieel toezichtrecht. Begeleiden van kapitaalmarkttransacties: aanbiedingen, uitgiften en beursnoteringen van zowel aandelen (inclusief beursgangen) als obligaties, met inbegrip van specifieke kapitaalinstrumenten van banken en verzekeraars die tot het bufferkapitaal kunnen worden gerekend dat zij op grond van prudentieel-toezichtregels moeten aanhouden. Advies over diverse aspecten van financieel toezicht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.