Naar content

Prof.mr.dr. Piet Hein van Kempen

Hoogleraar straf(proces)recht, Radboud Universiteit Nijmegen
Raadsheer plaatsvervanger, Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Specialisme

Straf(proces)recht

Auteur in het kort

Schrijven en het doen van onderzoek zie ik als één proces. Door te schrijven word je scherper in je onderzoek, en andersom. Je wordt al schrijvend gedwongen om vraagstukken goed te doordenken. Daarmee ontdek je allerlei nieuwe argumenten en invalshoeken: dat is spannend en uitdagend.

Kroniek van het strafrecht 2018
€ 22,94
€ 25,00 incl.btw
Boek

Dit werk brengt voor u de recente gebeurtenissen en veranderingen binnen het strafrecht in kaart. Niet alleen op het gebied van de wetgeving, maar ook in de rechtspraak en literatuur.

Foreign terrorist fighters: strafbaarstelling van verblijf
€ 51,24
€ 62,00 incl.btw
e-Book

Is een gebiedsstrafbaarstelling houdbaar in het licht van de fundamentele strafrechtelijke beginselen, relevante internationale mensenrechten en de volkenrechtelijke parameters? In dit boek onderzoeken de auteurs deze vraag, die opkomt in het debat over terrorismebestrijding.

De strafbeschikking
€ 39,68
€ 43,25 incl.btw
Boek

De Strafbeschikking is een aanrader voor iedere praktijkjurist en student die van de hoofdlijnen van deze regeling op de hoogte moet zijn. In de geactualiseerde tweede druk van deze studiepocket vindt u een handzame uiteenzetting van de wettelijke regeling van de strafbeschikking.

Opiumwetgeving en drugsbeleid
€ 41,10
€ 44,80 incl.btw
Boek

In deze studiepocket beschrijft Blom het ontstaan van het Opiumverdrag en de Opiumwet, de bepalingen van de Opiumwet en de handhaving hiervan. Ook het landelijke en gemeentelijke drugsbeleid, de internationale verdragen en Europese ontwikkelingen op dit gebied komen aan de orde.

Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken
€ 39,22
€ 42,75 incl.btw
Boek

Dit boek biedt handvatten voor de vraag wanneer de strafrechter ambtshalve van een hem toekomende bevoegdheid gebruik moet of kan maken en welke voorwaarden daarbij in acht moeten worden genomen.

Schets van het economisch strafrecht
€ 46,79
€ 51,00 incl.btw
Boek

In deze uitgave geeft de auteur een inleiding in het economisch strafrecht, alsmede een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van dit rechtsgebied. De aard van de economische delicten, onderzoeksbevoegdheden uit de WED en het sanctie-arsenaal worden eveneens besproken. De wettekst is bijgevoegd. Deze 8e druk is geheel geactualiseerd.

Specialisme

Straf(proces)recht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.