Naar content

prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

prof.mr. em. Paul Vlaardingerbroek, Pensioen
Specialisme

Tot september 2017 werkzaam aan de Tilburg University als hoogleraar Familie- en jeugdrecht. Auteur van diverse nationale en internationale publicaties op het terrein van het familie- en jeugdrecht. Thans nog actief als raadsheer-plv. in het gerechtshof 's-Hertogenbosch, rechter-plv. in de rechtbank Rotterdam en plv-voorzitter in het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Verder verzorgt Paul de nodige cursussen voor onder andere de rechterlijke macht en de advocatuur en andere professionals.

Auteur in het kort

Prof. mr. Paul Vlaardingerbroek (1951) was sinds 1 mei 1984 werkzaam in Tilburg. Daarvoor werkte hij als hulpverlener in de kinderbescherming en volgde hij een avondopleiding Nederlands Recht. Sinds 1997 was hij hoogleraar Familie-en Jeugdrecht aan Tilburg University. Sinds 1994 is hij als rechter-plaatsvervanger verbonden aan de Rechtbank Rotterdam en vanaf 1997 is hij tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. In april 2014 werd hij benoemd tot plv.-voorzitter in het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven. Ook is hij is bestuurslid (geweest) in diverse organisaties, zoals de Nederlandse Gezinsraad, de Stichting Kinderpostzegels, het OranjeFonds, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, de International Society of Family Law (president van 2005-2008), de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht, de Internationale Arbeitsgemeinschaft für Jugendfragen (als delegatieleider voor Nederland), het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht
€ 316,04
€ 344,48 incl.btw
Boek

De 10e druk van Tekst & Commentaar Personen- en familierecht biedt u in ruim 2100 korte en glasheldere commentaren snel inzicht in de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein.

Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
€ 306,65
€ 334,25 incl.btw
Boek

De 7e druk bestrijkt het gehele gebied van de gezondheidszorg. U vindt nu in één allesomvattend deel de belangrijkste wet- en regelgeving, voorzien van korte en heldere commentaren. Onmisbaar bij een eerste verkenning van uw vraagstuk of het opstellen van uw adviezen en processtukken.

Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
€ 256,65
€ 279,75 incl.btw
Boek

Handhaving van de openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing en terrorismebestrijding zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Wanneer u met de juridische kant hiervan van doen hebt is Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid onmisbaar. De nieuwe, 5e druk verzekert u van alle relevante wet- en regelgeving en geeft u daarbij heldere uitleg.

De zesde druk van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid is nu te reserveren. Deze nieuwe druk verschijnt begin november.

Het hedendaagse personen- en familierecht
€ 45,18
€ 49,25 incl.btw
Boek

Deze uitgave biedt u een actueel overzicht van het familierecht en het civiele jeugdrecht. Niet alleen krijgt u een grondige uitleg van de diverse rechtsterreinen (met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht), u leest ook alles over relevante ontwikkelingen in het beleid, de wetgeving en de jurisprudentie.

Delikt & Delinkwent
€ 338,02
€ 409,00 incl.btw
Online naslagwerk

De uitgave reikt u informatie aan over het strafrecht en de strafrechtstoepassing, die deels documentair en deels beschouwend van aard is. Deze online versie wijst u snel de weg naar de informatie die u zoekt.

Delikt & Delinkwent online maakt deel uit van de Collectie Strafrecht Compleet.

Groene Serie Personen- en familierecht
€ 873,14
€ 1.056,50 incl.btw
Online naslagwerk

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Tot september 2017 werkzaam aan de Tilburg University als hoogleraar Familie- en jeugdrecht. Auteur van diverse nationale en internationale publicaties op het terrein van het familie- en jeugdrecht. Thans nog actief als raadsheer-plv. in het gerechtshof 's-Hertogenbosch, rechter-plv. in de rechtbank Rotterdam en plv-voorzitter in het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Verder verzorgt Paul de nodige cursussen voor onder andere de rechterlijke macht en de advocatuur en andere professionals.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.