Naar content

mr. dr. Paul de Vries

Notaris | Partner Corporate M&A, Houthoff
Specialisme

Paul de Vries is gespecialiseerd in fusies en overnames en andere strategische corporate transacties. Hij heeft ruime ervaring met het adviseren over joint-ventures en vennootschappelijke structuren, corporate governance en grensoverschrijdende reorganisaties. Zijn expertise strekt zich ook uit tot aandeelhoudersovereenkomsten, aandeelhoudersgeschillen, en uittreding van aandeelhouders. Paul publiceert en doceert regelmatig over ondernemingsrecht.

Auteur in het kort
Familievennootschappen
€ 41,28
€ 45,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave vormt de geschreven bekroning van het congres ‘familievennootschappen’. Sprekers uit wetenschap en praktijk deelden tijdens dit congres hun visie op dit veelomvattende thema. Met transcripties van alle gesproken voordrachten en verslagen van plenaire discussies heeft u twee dagen aan visies en informatie in de palm van uw hand.

De toekomst van het ondernemingsrecht
€ 78,90
€ 86,00 incl.btw
Boek

Prof. mr. L. (Vino) Timmerman bereikt dit jaar de leeftijd van 65 jaren. De grens van 25 jaar hoogleraarschap passeerde hij vorig jaar al. Deze twee jubilea vormen de directe aanleiding voor deze toekomstgerichte feestbundel, met 33 opstellen van auteurs uit de kring van zijn 42 promoti en promovendi.

Specialisme

Paul de Vries is gespecialiseerd in fusies en overnames en andere strategische corporate transacties. Hij heeft ruime ervaring met het adviseren over joint-ventures en vennootschappelijke structuren, corporate governance en grensoverschrijdende reorganisaties. Zijn expertise strekt zich ook uit tot aandeelhoudersovereenkomsten, aandeelhoudersgeschillen, en uittreding van aandeelhouders. Paul publiceert en doceert regelmatig over ondernemingsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.