Naar content

mr. P.A. Eysbach

Beleidsmedewerker Omgevingsrecht MinIenM/ jurist vastgoed, IenM/ gemeente Zwolle
Specialisme

Specialties: contractvorming, anterieure overeenkomsten, Grondexploitatiewet, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening, Crisis en herstelwet, Omgevingswet, aan -en verkoop, pacht, huur, zakelijke rechten en planschade

Auteur in het kort
Overige uitgaven
De Warmtewet, een knellende juridische fictie voor de praktijk (artikel), Grondzaken in de praktijk, nummer 3, juni 2014 Raakvlakken RO 2012, auteur Hoofdstuk 3: Grondbeleid (Boek) Kluwer, 2012 Gebiedsontwikkelingsplan als vliegwiel voor gebiedsontwikkeling (artikel) Grondzaken in de praktijk, nummer 5, oktober 2011 Aspecten van de Grondexploitatiewet in de Zuidplasarresten (artikel) Bulletin RO totaal, nummer 6, september 2011 Daarnaast heb ik bijdragen en/ of input geleverd voor (online) publicaties van Yacht, Sargas, Provincie Overijssel, Planbureau voor de leefomgeving en Rijksdienst voor het cultureel erfgoed
Module Ruimtelijke Ordening
€ 1.850,00
€ 2.238,50 incl.btw
Online naslagwerk

Heeft u te maken met overheidsplannen om de ruimte te verdelen? Deze module geeft u alle juridische en praktische aspecten van het ruimtelijk beleid. Met huidige én toekomstige wetgeving, zoals de Wet ruimtelijke ordening en de komende Omgevingswet. En duizenden uitspraken.

Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid – Omgevingswet.

Specialisme

Specialties: contractvorming, anterieure overeenkomsten, Grondexploitatiewet, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening, Crisis en herstelwet, Omgevingswet, aan -en verkoop, pacht, huur, zakelijke rechten en planschade

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.