Naar content

mr. Nienke Wiersma

MfN Registermediator, Partner bij BosnakBender
Trainer en spreker, Nienke Wiersma, Conflicthantering en mediation
Specialisme

MfN Registermediator op het gebied van Arbeids- en Samenwerkingsconflicten en Zakelijke geschillen. Trainer en spreker.

Auteur in het kort

Nienke Wiersma heeft als MfN Registermediator vele onderhandelingen tussen mensen, bedrijven en organisaties in conflictsituaties begeleid. Zij meent dat er naast het oplossen of wegnemen van problemen tevens een opbrengst uit conflictsituaties is te behalen: "Zonder wrijving, geen glans". Om deze inzichten over de opbrengst uit conflicten te toetsen is zij betrokken bij wetenschappelijk onderzoek over conflicthantering en -management. Zij publiceert en geeft lezingen over deze onderwerpen.

Overige uitgaven
'Zonder wrijving geen glans. Het nieuwe conflicthanteren'. Nieuwe Leiders, Magazine voor waardenvolle leiders, nummer 15, februari 2014 'Het nieuwe conflicthanteren', ZWGG, november 2013 'Zijn conflictstijlen generatiegebonden?', Tijdschrift voor Conflicthantering, 2013-2 Machtstrijd met de advocaat, Tijdschrift voor Conflicthantering, 2012-1 'Conflictmanagement in het familiebedrijf', Nieuwsbrief Centrum van het Familiebedrijf, februari 2011
Nederlandse Mediation
€ 112,00
€ 122,08 incl.btw
Online naslagwerk

Maakt methodiek en uitkomsten van mediations inzichtelijk!

Specialisme

MfN Registermediator op het gebied van Arbeids- en Samenwerkingsconflicten en Zakelijke geschillen. Trainer en spreker.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.