Naar content

mr. Niels van der Laan

mr., De Roos & Pen
Specialisme

mr. Niels van der Laan legt toe op het financieel (economisch) strafrecht. Hij adviseert over strafverdediging en strafrechtelijke risico’s en verricht interne (fraude) onderzoeken. Daarnaast is hij actief als strafrechtadvocaat voor natuurlijke personen zoals directeuren managers en adviseurs die zijn verwikkeld in financieel-economische strafzaken, fiscale strafzaken en fraudezaken. Van der Laan is voorts gespecialiseerd op het gebied van cybercrime (hacking, phishing en spamming).

Auteur in het kort

mr. Niels van der Laan legt toe op het financieel (economisch) strafrecht. Hij adviseert over strafverdediging en strafrechtelijke risico’s en verricht interne (fraude) onderzoeken. Daarnaast is hij actief als strafrechtadvocaat voor natuurlijke personen zoals directeuren managers en adviseurs die zijn verwikkeld in financieel-economische strafzaken, fiscale strafzaken en fraudezaken. Van der Laan is voorts gespecialiseerd op het gebied van cybercrime (hacking, phishing en spamming).

Overige uitgaven
Publicaties: - Kroniek Technologie & Recht, NJB 2014 (i.s.m. Remy Chavannes) - Advocatuur, Delikt en Delinkwent oktober 2014 (i.s.m. Bart Nooitgedagt en Rob Baumgardt) - Tap Secret? De strijd tussen transparantie en geheimhouding, Computer & Recht, augustus 2014 - Advocatuur, Delikt en Delinkwent maart 2014 (i.s.m. Bart Nooitgedagt en Rob Baumgardt) - Onderneming & Strafrecht in de Praktijk, oktober 2013, Wetsvoorstel 'herziening strafbaarstelling faillissementsfraude' een doekje voor het bloeden - Advocatuur, Delikt en Delinkwent oktober 2013 (i.s.m.Bart Nooitgedagt en Rob Baumgardt) - Advocatuur, Delikt en Delinkwent april 2013 (i.s.m.Bart Nooitgedagt en Rob Baumgardt) - Kroniek Technologie & Recht, NJB 2012 (i.s.m. Remy Chavannes) - Advocatuur, Delikt en Delinkwent april 2012 (i.s.m. Taru Spronken en Gerard Spong) - Het faillissement van de Voorlopige Hechtenis, NJB 2011 - Offensief tegen faillissementsfraude, NJB 2010
Specialisme

mr. Niels van der Laan legt toe op het financieel (economisch) strafrecht. Hij adviseert over strafverdediging en strafrechtelijke risico’s en verricht interne (fraude) onderzoeken. Daarnaast is hij actief als strafrechtadvocaat voor natuurlijke personen zoals directeuren managers en adviseurs die zijn verwikkeld in financieel-economische strafzaken, fiscale strafzaken en fraudezaken. Van der Laan is voorts gespecialiseerd op het gebied van cybercrime (hacking, phishing en spamming).

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.