Naar content

Nick Barelds

Adviseur / Onderzoeker / Trainer, Barelds Advies
Specialisme

IV; menselijke risicogedragingen en beïnvloeding daarvan; veiligheidscultuur; organisatie- en gedragswetenschappen; verandermanagement; wet- en regelgeving; militaire- en petrochemische industrie; oorlogsvoering; inlichtingen; risico management; integrale veiligheidszorg; integrale beveiligingszorg; informatiebeveiliging; crisisbeheersing; rampenbestrijding; continuïteit management

Auteur in het kort

Nick Barelds (1983) is als militair werkzaam geweest bij Defensie en heeft hier zijn bachelor graad behaald in integrale veiligheidskunde. Tevens heeft Nick als adviseur gewerkt binnen de petrochemische sector en als hogeschool docent onderzoeker colleges verzorgd. Nick heeft een master graad behaald in het managen in integrale veiligheid en hij is actief als ondernemer.

Overige uitgaven
"Inzicht in Veiligheid, 3D geografische informatievoorziening" [thesis IVK bachelor, niet gepubliceerd]. "Shining light on Risk" [thesis MIHR master, niet gepubliceerd]. "White paper over strategie ontwikkeling, -alignment en multicriteria analyses met meerdere oplossingen" [niet gepubliceerd]. "White Paper over Governance, Risk & Compliance, Business Continuity, Ethisch Leiderschap en de [nieuwe] rol van de Manager Integrale Veiligheid" [niet gepubliceerd]. "Master Integrated Hazard-Risk Management" (2015) [artikel gepubliceerd in het vakblad Security Management]. "Holistisch veiligheidsmanagement: PPPSSST!" (2015) [artikel gepubliceerd in het vakblad Security Management]. "Camera toezicht in de kinderopvang; wel of geen toegevoegde waarde?" (2013) [artikel gepubliceerd in landelijke database voor bestuurders].
Specialisme

IV; menselijke risicogedragingen en beïnvloeding daarvan; veiligheidscultuur; organisatie- en gedragswetenschappen; verandermanagement; wet- en regelgeving; militaire- en petrochemische industrie; oorlogsvoering; inlichtingen; risico management; integrale veiligheidszorg; integrale beveiligingszorg; informatiebeveiliging; crisisbeheersing; rampenbestrijding; continuïteit management

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.