Naar content

mr. Nelleke van Thiel-Wortmann

Redactiesecretaris Tijdschrift Nederlandse Mediation, ReulingSchutte
Specialisme

Sinds 2015 heb ik me volledig toegelegd op mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Ik ben goed ingevoerd in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de (semi-) publieke sector, de zakelijke dienstverlening en de zorg- en welzijnssector. Ik heb ruime ervaring met arbeidsgerelateerde geschillen - al dan niet in combinatie met ziekteverzuim, klokkenluiderssituaties en grensoverschrijdend gedrag. Verder begeleid ik conflicten tussen organisaties, binnen maatschappen, managementteams en projectteams. Ook treed ik op als voorzitter/procesbegeleider bij onder meer bewonersbesprekingen, MT-sessies/directie overleggen e.d.

Auteur in het kort

Mediation, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Goed ingevoerd in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de (semi-) publieke sector, de zakelijke dienstverlening en de zorg- en welzijnssector. Bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators Nederland, lid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Nederlandse Mediators vereniging (NMv). Vrijwilliger bij De Regenboog Groep in Amsterdam (dak- en thuislozenzorg).

Nederlandse Mediation
€ 112,00
€ 122,08 incl.btw
Online naslagwerk

Maakt methodiek en uitkomsten van mediations inzichtelijk!

Specialisme

Sinds 2015 heb ik me volledig toegelegd op mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Ik ben goed ingevoerd in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de (semi-) publieke sector, de zakelijke dienstverlening en de zorg- en welzijnssector. Ik heb ruime ervaring met arbeidsgerelateerde geschillen - al dan niet in combinatie met ziekteverzuim, klokkenluiderssituaties en grensoverschrijdend gedrag. Verder begeleid ik conflicten tussen organisaties, binnen maatschappen, managementteams en projectteams. Ook treed ik op als voorzitter/procesbegeleider bij onder meer bewonersbesprekingen, MT-sessies/directie overleggen e.d.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.