Naar content

mr. ing. Nelleke Heemskerk

Jurist omgevingsrecht, Zelfstandig ondernemer
Specialisme

Milieurecht, Omgevingsrecht, Geluidrecht, Natuurbeschermingsrecht, Windenergie

Contact
Auteur in het kort

Juridische projectbegeleiding van Bouw-en infraprojecten. Gespecialiseerd in interactie tussen RO, bouwen, milieu & natuur. Onderscheidend door de combinatie van rechten & techniek.

Module Geluid en Luchtkwaliteit
€ 1.286,00
€ 1.401,74 incl.btw
Online naslagwerk

Bent u in de dagelijkse praktijk juridisch of beleidsmatig betrokken bij de vele regels rondom geluid en luchtkwaliteit? Deze module biedt u alle ontwikkelingen in die twee werkvelden. Met technische normen, artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste wetten, jurisprudentie én praktijkartikelen. U krijgt grip op alle aspecten van geluid en luchtkwaliteit.

Deze module maakt ook onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Kijk hier voor meer informatie.

Specialisme

Milieurecht, Omgevingsrecht, Geluidrecht, Natuurbeschermingsrecht, Windenergie

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.