Naar content

Nanda Kik MSc

EHS Consultant, Aecom
Specialisme

Bodem- en waterbodemonderzoek, GIS, Wet bodembescherming, Milieu wet- en regelgeving

Auteur in het kort

Afgestudeerd als fysisch geograaf, ben ik de breedte van het bodem/milieu vakgebied ingegaan.

Omgevingsvergunning in de praktijk
€ 7.381,00
€ 8.045,29 incl.btw
Online naslagwerk

Omgevingsvergunningen; u houdt zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)? Hier vindt u alle technische, beleidsmatige en juridische informatie over vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu bij elkaar. Direct toepasbaar in uw werkproces en met een vooruitblik naar het VTH-proces onder de komende Omgevingswet.

Deze uitgave is onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Specialisme

Bodem- en waterbodemonderzoek, GIS, Wet bodembescherming, Milieu wet- en regelgeving

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.