Naar content

prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde

Hoogleraar Verzekeringsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut) en Radboud Universiteit Nijmegen
Specialisme

Schadeverzekeringsrecht; bewijsrecht.

Auteur in het kort

Prof.mr.dr. Mop van Tiggele (1967) is als hoogleraar Verzekeringsrecht aan twee universiteiten verbonden. Aan de Erasmus Universiteit is zij samen met profs. Lindenbergh en Wansink verantwoordelijk voor het onderwijs aan de Master Aansprakelijkheid & Verzekeringsrecht.
Als hoogleraar probeert Van Tiggele om privaatrechtelijke regelingen en gebruiken - met inachtneming van het eigen karakter van het verzekeringsrecht - zoveel mogelijk te vertalen naar de verzekeringsrechtelijke praktijk.

Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht
€ 273,58
€ 289,99 incl.btw
Boek

Al jaren is Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht een bestseller. Het dagelijkse gereedschap voor veel van uw collega’s in dit vakgebied. Deze zesde druk is zeer actueel met wetgeving en commentaar naar de stand van 15 februari 2018.

Verzekering ter beurze
€ 77,83
€ 82,50 incl.btw
Boek

Achter de Nederlandse zakelijke schadeverzekeringen gaat een bijzondere markt schuil: coassurantie. Nederland is samen met Engeland uniek in deze aanpak, waarbij partijen grootzakelijke risico’s gezamenlijk dragen. Deze uitgave behandelt uiteenlopende juridische bepalingen en kwesties relevant voor de coassurantiemarkt. Een overzicht voor makelaars en verzekeraars.

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
€ 396,23
€ 420,00 incl.btw
Boek

Met 4200 actuele commentaren en 450 gewijzigde artikelen is de twaalfde druk van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek een absolute must-have voor u als juridische generalist. In drie banden vindt u de belangrijkste wet- en regelgeving uit het BW, voorzien van korte en glasheldere commentaren.

Zicht op toezicht in de verzekeringssector
€ 58,02
€ 61,50 incl.btw
Boek

De distributie van verzekeringen staat in dit boek centraal. Door ingrijpende maatregelen in de Wet op het financieel toezicht (in het bijzonder het verbod op (bonus)provisie) moeten de spelers die een rol spelen bij de distributie van verzekeringen, nu duidelijk maken wie welke werkzaamheden voor wie verricht, op welke basis werkzaamheden worden verricht en op welke wijze zij worden beloond.

Bijzondere overeenkomsten
€ 48,87
€ 51,80 incl.btw
Boek

Deze uitgave is de meest recente en omvangrijke publicatie over de bijzondere overeenkomsten die in het BW zijn geregeld. De uitgave geeft inzicht in de structuur en onderlinge verhouding van deze overeenkomsten en de bijzonder rechten en verplichtingen van de contractspartijen. Onmisbaar voor WO-studenten en professionals uit de wetenschap en praktijk!

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
€ 74,53
€ 79,00 incl.btw
Boek

Alweer de derde analyse van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alle ontwikkelingen in rechtspraak, wetgeving en literatuur sinds de vorige druk uit 2009 vindt u hierin terug. Zoals de mededelingsplicht en uitval in een essentiële deeltaak. Met het uitgebreide trefwoordenregister vindt u eenvoudig wat u zoekt; van aanbod en aanvaarding tot verzekerd belang en vervalclausule.

Specialisme

Schadeverzekeringsrecht; bewijsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.