Naar content

prof. dr. Mies Westerveld

professor dr, universiteit van amsterdam
Specialisme

leerstoel socialeverzekeringsrecht. Speciale belangstelling voor snijvlak arbeid en sociale zekerheid, positive kleine zelfstandige in de sociale zekerheid. arbeid en re-integratie. leerstoel sociale rechtshulp. vraagstukken van toegang tot het recht, gewubsidieerde rechtsbijstand, rol en functie van de overheid, de advocatuur, rechtswinkels en rechtbijstandsverzekeraars bij de borging van de toegang tot het recht.

Auteur in het kort

Mies Westerveld (1953) is sinds 1998 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij bekleedt hier twee leerstoelen, de leerstoel socialeverzekeringsrecht en de bijzondere leerstoel sociale rechtshulp. De leerstoel sociale rechtshulp wordt gefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand. Deze heeft als missie de studenten vertrouwd te maken met het thema toegang tot het recht en met de manieren waarop overheid en private partners samenwerken om deze toegang te realiseren.

De werknemerachtige in het sociaal recht: een verkenning
€ 57,80
€ 63,00 incl.btw
Boek

Het percentage werkers zonder arbeidsovereenkomst stijgt. Daarmee neemt ook de vraag naar inzicht in de rechten en plichten van deze doelgroep toe. In deze titel vindt u een helder overzicht van deze ontwikkeling. Een serieuze must voor iedereen met interesse in de toekomst van het arbeidsrecht.

Specialisme

leerstoel socialeverzekeringsrecht. Speciale belangstelling voor snijvlak arbeid en sociale zekerheid, positive kleine zelfstandige in de sociale zekerheid. arbeid en re-integratie. leerstoel sociale rechtshulp. vraagstukken van toegang tot het recht, gewubsidieerde rechtsbijstand, rol en functie van de overheid, de advocatuur, rechtswinkels en rechtbijstandsverzekeraars bij de borging van de toegang tot het recht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.