Naar content

dr. mr. Michiel van der Wolf

Universitair docent strafrecht en forensische psychiatrie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Specialisme

Straf(proces)recht, strafrechtstheorie en -geschiedenis, herstelrecht, sanctierecht, forensische psychiatrie

Auteur in het kort

M.J.F. van der Wolf, jurist en psycholoog, is universitair docent straf(proces)recht en forensische psychiatrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte twee jaar als psycholoog-stagiair in toenmalig tbs-kliniek Flevo Future en promoveerde in 2012 op een multidisciplinair historisch onderzoek naar de tbs-maatregel. Hij is rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Amsterdam en bestuurslid van het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap.

Overige uitgaven
J. Legemaate, M.C. Ploem, J. uit Beijerse, P.A.M. Mevis, M.J.F. van der Wolf, C.P.M. Akerboom, M. Schol, H. Winter & N. Woestenburg, Thematische wetsevaluatie gedwongen zorg, Den Haag: ZonMW 2014. M.J.F. van der Wolf, TBS - veroordeeld tot vooroordeel. Een visie na analyse van historische fundamenten van recente knelpunten, het systeem en buitenlandse alternatieven (dissertatie Rotterdam), Nijmegen: Wolf legal publishers 2012. H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (red.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht, Deventer: Kluwer 2008. M.J.F. van der Wolf, Onbehandelbaar! Onbillijk? Verkenningen omtrent ‘behandelbaarheid’ als criterium voor TBS, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006.
Omzwervingen tussen psychiatrie en recht
€ 52,29
€ 57,00 incl.btw
Boek

Hjalmar van Marle is niet alleen een begrip in de forensische psychiatrie, hij is ook welbekend in het strafrecht. In zijn unieke carrière heeft hij zich nadrukkelijk bewogen op het spannende snijvlak van psychiatrie en recht. In deze inspirerende bundel beschrijven vakgenoten het ongebruikelijke werkterrein van ‘Mr. TBS’.

Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie
€ 53,21
€ 58,00 incl.btw
Boek

Deze verzameling voordrachten, van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, bevat actuele onderwerpen op het grensvlak van psychiatrie, psychologie en (straf)recht. Het Gezelschap draagt bij aan de discussie over de verhouding tussen deze vakgebieden. U krijgt een overzicht van de ontwikkelingen in gedragskunde en strafrecht en de raakvlakken van beide, en inzicht in actuele vraagstukken.

Gedragskundige rapportage in het strafrecht
€ 80,73
€ 88,00 incl.btw
Boek

Dit boek beoogt het werk van de jurist en de gedragskundige naast elkaar te zetten, om een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke dialoog tussen beide disciplines, opdat verantwoorde beslissingen genomen kunnen worden over de justitiabele.

Handboek Strafzaken
€ 1.193,00
€ 1.300,37 incl.btw
Online naslagwerk

Op de praktijk gerichte informatie over de behandeling van strafzaken, waarbij de diverse probleemgebieden thematisch worden behandeld.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Straf(proces)recht, strafrechtstheorie en -geschiedenis, herstelrecht, sanctierecht, forensische psychiatrie

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.