Naar content

mr. drs. Michiel van Eersel

Advocaat, Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP
Specialisme

Financieel Recht: Adviseren over en verlenen van bijstand in kwesties betreffende financieel toezichtrecht, compliance en omgang met de financiële toezichthouders, waaronder de AFM en DNB ; Verlenen van bijstand in civiele geschillen betreffende beleggingen en financieringen (zorgplicht, opzegging van krediet, renteswaps)

Auteur in het kort

Michiel van Eersel, advocaat financieel recht

Overige uitgaven
“Handhaving in de financiële sector”, Serie Recht en Praktijk Financieel Recht Mystery shopping: Van tevredenheidsonderzoek naar financieel toezicht, Tijdschrift voor compliance, januari 2012 Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren: wijzigt de wijzigingswet de werkwijzen op wijze wijze? Tijdschrift voor Ondernemingsrecht, nr. 13, 2011 “Actualiteiten, De feitelijk leidinggever bestuurlijk beboet: Q&A”, Tijdschrift voor Ondernemingsrecht, nr. 17, 2010 ”In Regulation We Trust”, Tijdschrift voor Financieel Recht, nr. 9, 2010, Toezicht trustkantoren in Nederland, 2e druk 2010, Kluwer (co-auteur naast K. Frielink); "Toezichthouders", "Toezicht, handhaving en rechtsbescherming" en "Privaatrechtelijke geschillen in het financieel recht" in: Leerboek Financieel Recht, 2010, Kluwer; “Securities Litigation in the Netherlands”, in: Financial Law in the Netherlands, 2010, Kluwer “Beleggingsdienstverlening in het MIFID-tijdperk", NIBE-SVV, 2008
Specialisme

Financieel Recht: Adviseren over en verlenen van bijstand in kwesties betreffende financieel toezichtrecht, compliance en omgang met de financiële toezichthouders, waaronder de AFM en DNB ; Verlenen van bijstand in civiele geschillen betreffende beleggingen en financieringen (zorgplicht, opzegging van krediet, renteswaps)

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.