Naar content

mr. Michel Jurgens

mr, Gerechtshof Amsterdam
Specialisme

Financieel strafrecht en (Europees) financieel recht

Contact
Auteur in het kort

Raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam.

Compliance in het financieel toezichtrecht
€ 35,78
€ 39,00 incl.btw
Boek

Zoekt u verdieping binnen het onderwerp compliance? Deze uitgave behandelt niet alleen de compliancefunctie en haar organisatorische inbedding, maar ook de taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer. Bovendien wordt het onderwerp zowel vanuit juridisch, cultureel als sociaalpsychologisch perspectief behandeld.

Rechtspraak Financieel recht (RF)
€ 491,00
€ 535,19 incl.btw
Online naslagwerk

In Rechtspraak Financieel recht vindt u elfmaal per jaar een selectie van uitspraken op het terrein van het effectenrecht, financieel toezicht en corporate governance. RF online faciliteert een snelle toegang tot deze uitspraken.

Specialisme

Financieel strafrecht en (Europees) financieel recht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.