Naar content

mr. Menke Rozeboom

Advocaat/Universitair docent, Gemente Smallingerland te Drachten/RUG te Groningen
Specialisme

Huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), civiel vastgoed in het algemeen (o.a. projectontwikkeling, koop, (erf)pacht, appartementsrecht, erfdienstbaarheid en burenrecht), aansprakelijkheidsrecht.

Auteur in het kort

Menke Rozeboom is sinds 1999 advocaat, sinds 2016 bij de Gemeente Smallingerland. Sinds 2016 is zij ook universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Specialisme

Huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), civiel vastgoed in het algemeen (o.a. projectontwikkeling, koop, (erf)pacht, appartementsrecht, erfdienstbaarheid en burenrecht), aansprakelijkheidsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.