Naar content

prof. mr. Martin Jan van Mourik

prof. mr., Hekkelman notarissen (adviseur)
Specialisme

Relatievermogensrecht, in het bijzonder huwelijksvermogensrecht en erfrecht, goederenrecht en personenvennootschapsrecht

Auteur in het kort

Oud-hoogleraar te Leiden en Nijmegen en oud-notaris te Nijmegen

Erfrecht
€ 46,70
€ 50,90 incl.btw
Boek

De bewerking van deze zevende editie bracht een brede inhoudelijke heroverweging en diverse nieuwe inzichten met zich mee. Naast de recente literatuur en jurisprudentie, vindt u in deze nieuwe editie een uitgebreide behandeling van onder meer de wilsgebreken, de positie van de notaris bij onterving en het aanvaarden van nalatenschappen.

Huwelijksvermogensrecht
€ 42,43
€ 46,25 incl.btw
Boek

Deze uitgave behandelt het nieuwe huwelijksvermogensrecht, zoals dat op 1 januari 2018 in Nederland in werking treedt. Theorie en praktijk komen aan de orde, om zowel professionals uit de rechtspraktijk als studenten op hoog niveau over dit onderwerp te informeren.

Handboek Erfrecht
€ 66,51
€ 72,50 incl.btw
Boek

Waaraan heeft het levenstestament zijn toenemende populariteit te danken? Wat zijn de finesses van de tweetrapsmaking? Dit handboek beantwoordt vrijwel elke vraag die u op erfrechtelijk gebied kunt hebben. Of het nu gaat over regels voor erfopvolging, of over de wijze waarop de erflater over zijn nalatenschap kan beschikken.

Gemeenschap
€ 46,10
€ 50,25 incl.btw
Boek

In deze uitgave komt de gemeenschap in al zijn varianten aan de orde. Titel 3.7 BW staat daarbij centraal maar, waar mogelijk en nodig, wordt het onderwerp in een breder kader geplaatst. Dat maakt het werk uiterst nuttig voor studie en praktijk.

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding Algemeen Deel A
€ 84,40
€ 92,00 incl.btw
Boek

Dit is het algemene Deel A van het tweedelig Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding.

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding Bijzonder Deel B
€ 69,27
€ 75,50 incl.btw
Boek

Dit is het bijzondere Deel B van het tweedelig Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding.

Specialisme

Relatievermogensrecht, in het bijzonder huwelijksvermogensrecht en erfrecht, goederenrecht en personenvennootschapsrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.