Naar content

mr. Martijn Schoonewille

Advocaat Financieel Recht / Senior Associate, Loyens & Loeff N.V.
Specialisme

Martijn Schoonewille is gespecialiseerd in het adviseren van financiële instellingen – waaronder banken, beleggingsondernemingen, exploitanten van handelsplatformen en verzekeraars – over de juridische en financiële regulatoire aspecten van hun bedrijfsvoering en transacties in Nederland en, indien relevant, Europa. Ook assisteert Martijn financiële instellingen, investeerders en ondernemingen bij het verrichten van publieke en private obligatieuitgiftes en alternatieve financieringen.

Auteur in het kort
Rechtspraak Financieel recht (RF)
€ 457,60
€ 553,70 incl.btw
Online naslagwerk

In Rechtspraak Financieel recht vindt u elfmaal per jaar een selectie van uitspraken op het terrein van het effectenrecht, financieel toezicht en corporate governance. RF online faciliteert een snelle toegang tot deze uitspraken.

Groene Serie Toezicht Financiële Markten
€ 1.586,00
€ 1.919,06 incl.btw
Online naslagwerk

Het Groene Serie-deel Toezicht Financiële Markten biedt u gezaghebbend commentaar op de wet- en regelgeving binnen het toezicht op de financiële markten.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Martijn Schoonewille is gespecialiseerd in het adviseren van financiële instellingen – waaronder banken, beleggingsondernemingen, exploitanten van handelsplatformen en verzekeraars – over de juridische en financiële regulatoire aspecten van hun bedrijfsvoering en transacties in Nederland en, indien relevant, Europa. Ook assisteert Martijn financiële instellingen, investeerders en ondernemingen bij het verrichten van publieke en private obligatieuitgiftes en alternatieve financieringen.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.