Naar content

prof. mr. Martijn Scheltema

advocaat/partner en hoogleraar, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en Erasmus Universiteit
Specialisme

Grensgebied publiek- en privaatrecht (onrechtmatige overheidsdaad, rechtsmachtverdeling en contracteren met de overheid), onteigening en vernietigingsprocedures naar aanleiding van (internationale) arbitrage. Voorts business and human rights (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en met name de legitimiteit en effectiviteit van private (internationale) initiatieven op dit terrein.

Auteur in het kort

Sinds de promotie in Leiden in 1997 cassatieadvocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en sinds 2011 tevens deeltijdhoogleraar aan de Eramus Universiteit Rotterdam.

De grenzen voorbij
€ 29,36
€ 32,00 incl.btw
Boek

Maken ontwikkelingen als globalisering en digitalisering een herwaardering van de nationale staat als primaire bron van regelgeving noodzakelijk? Dit NJV-boek bevat drie preadviezen met duidelijke handvatten bij kwesties die raken aan territorialiteit, soevereiniteit en verantwoordelijkheid.

Nakoming
€ 49,54
€ 54,00 incl.btw
Boek

Als jurist of juridisch student wilt u inzicht in het begrip nakoming. Wat is nakoming van een verbintenis? Hoe, wanneer en waar vindt nakoming plaats? Wie kan nakomen? Wat is de invloed van kosten van nakoming? In deze vierde druk ook aandacht voor het Draft Common Frame of Reference.

Bestuursrechtelijke geldschulden
€ 46,79
€ 51,00 incl.btw
Boek

Sinds de invoering van de geldschuldenregeling in de Awb in 2009 zijn er veel ontwikkelingen geweest. Tijd om uw kennis te vernieuwen! In deze geactualiseerde monografie treft u, naast een inhoudelijke beschrijving van de geldschuldenregeling, veel nieuwe informatie aan over dit veelbewogen onderwerp.

Gemeenschappelijk recht
€ 89,91
€ 98,00 incl.btw
Boek

Het boek is in deze derde druk op een groot aantal punten aangepast en uitgebreid. Zo is de nieuwe regeling in de Awb omtrent aansprakelijkheid voor besluiten besproken en is een paragraaf over de formele rechtskracht opgenomen. Er is uiteraard ruime aandacht besteed aan andere recente wetgeving, literatuur en jurisprudentie. Tegelijkertijd komen ook de wenselijke ontwikkelingen voor de toekomst aan de orde.

Groene Serie Onrechtmatige daad
€ 1.025,00
€ 1.117,25 incl.btw
Online naslagwerk

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Groene Serie Vermogensrecht
€ 636,00
€ 693,24 incl.btw
Online naslagwerk

Een artikelsgewijs commentaar op Boek 3 BW, Vermogensrecht in het algemeen.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Grensgebied publiek- en privaatrecht (onrechtmatige overheidsdaad, rechtsmachtverdeling en contracteren met de overheid), onteigening en vernietigingsprocedures naar aanleiding van (internationale) arbitrage. Voorts business and human rights (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en met name de legitimiteit en effectiviteit van private (internationale) initiatieven op dit terrein.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.