Naar content

mr. Mark West

advocaat, Ploum Lodder Princen
Specialisme

Advocaat algemeen bestuurs(proces)recht, Wabo, ruimtelijke ordening, milieurecht, arbeidsomstandigheden, subsidies, Wet openbaarheid van bestuur (Wob) e.d. met een bijzondere interesse voor het constitutioneel koninkrijksrecht.

Auteur in het kort

Advocaat bestuursrecht

Overige uitgaven
- Annotatie bij CBb 10 juli 2014, ECLI:NL:CBB:2014:299 (de Gemeentestem 2014/94); - De rechtsplicht van een bestuursorgaan tot het beslissen op bezwaar, bezien vanuit Lar- en Awb-perspectief (Caribisch Juristenblad 2014/2); - Annotatie bij AbRS 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1384 (de Gemeentestem 2014/68); - Annotatie bij AbRS 18 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2439 (de Gemeentestem 2014/65); - Annotatie bij Gerechtshof Den Haag 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:75 (de Gemeentestem 2014/59); - Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 19 december 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:10171 (de Gemeentestem 2014/58); - Annotatie bij Rechtbank Rotterdam van 12 december 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:10241 (de Gemeentestem 2014/57); - Annotatie bij HvJEU 12 december 2013, C-486/12 (EHRC 2014/51); - Annotatie bij CRvB 21 augustus 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1488 (AB Rechtspraak Bestuursrecht 2013/411); - Territoriale decentralisatie en artikel 134 van de Grondwet; Ars Aequi Juridisch Maandblad, 2011/8).
De Gemeentestem
€ 639,00
€ 696,51 incl.btw
Online naslagwerk

De Gemeentestem is hét bestuursrechtelijke tijdschrift voor de gemeentelijke rechtspraktijk. De Gemeentestem online biedt u overzichtelijk en snel toegang tot artikelen op het terrein van het gemeenterecht, algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, bijzonder bestuursrecht en het EG-recht.

Groene Serie Vermogensrecht
€ 636,00
€ 693,24 incl.btw
Online naslagwerk

Een artikelsgewijs commentaar op Boek 3 BW, Vermogensrecht in het algemeen.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Module Algemeen Bestuursrecht
€ 1.288,00
€ 1.403,92 incl.btw
Online naslagwerk

De Module Algemeen bestuursrecht bevat wet- en regelgeving op het gebied van bestuursrecht en informatie over toepassing en uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk, de onderlinge samenhang en de mogelijke knelpunten in de uitvoering.

Specialisme

Advocaat algemeen bestuurs(proces)recht, Wabo, ruimtelijke ordening, milieurecht, arbeidsomstandigheden, subsidies, Wet openbaarheid van bestuur (Wob) e.d. met een bijzondere interesse voor het constitutioneel koninkrijksrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.