Naar content

mr. dr. Mark Hornman

Jurist/assistent boetefunctionaris, Autoriteit Financiële Markten
Specialisme

Financieel recht, (punitief) bestuursrecht, bestuursprocesrecht, strafrecht, strafprocesrecht, ondernemingsstrafrecht, economisch strafrecht, handhavingsrecht, daderschap van rechtspersonen, daderschap in concern- en netwerkverhoudingen, feitelijk leidinggeven, functioneel daderschap, organisatiecriminaliteit, privacy, mensenrechten, grensvlak strafrecht/bestuursrecht.

Auteur in het kort

Jurist/assistent boetefunctionaris bij de AFM.

Elementair Materieel Strafrecht
€ 27,98
€ 30,50 incl.btw
Boek

Dit studieboek geeft de student een eerste kijk in de keuken van het materiële strafrecht. Wanneer is er sprake van een strafbaar feit? Waar ligt de grens tussen opzet en schuld? En wat is nu precies het onderscheid tussen medeplegen en medeplichtigheid? De heldere voorbeelden maken de complexe rechtspraak inzichtelijk.

Elementair Formeel Strafrecht
€ 25,92
€ 28,25 incl.btw
Boek

Deze uitgave biedt studenten en professionals een eerste kijkje in de keuken van het formele strafrecht. De lezer maakt op praktische en gestructureerde wijze kennis met onderwerpen als het bewijsrecht, het onderzoek ter zitting, het strafvonnis, de strafbeschikking en de algemene rechtsbeginselen binnen dit rechtsgebied.

Zedelijkheidswetgeving
€ 35,78
€ 39,00 incl.btw
Boek

Bent u advocaat, rechter of officier van justitie in strafzaken waarbij sprake is van zedendelicten? Dan zult u voldoende bekend moeten zijn met de inhoud van de wetsartikelen van titel XIV van het Wetboek van Strafrecht: Misdrijven tegen de zeden. Deze uitgave behandelt alle wetsartikelen, rijkelijk aangevuld met jurisprudentie, wetsgeschiedenis en praktische handwijzingen.

Specialisme

Financieel recht, (punitief) bestuursrecht, bestuursprocesrecht, strafrecht, strafprocesrecht, ondernemingsstrafrecht, economisch strafrecht, handhavingsrecht, daderschap van rechtspersonen, daderschap in concern- en netwerkverhoudingen, feitelijk leidinggeven, functioneel daderschap, organisatiecriminaliteit, privacy, mensenrechten, grensvlak strafrecht/bestuursrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.