Naar content

mr. drs. Marjolein van Everdingen

Juridisch beleidsadviseur en buitenpromovenda, SVB
Specialisme

Volksverzekeringen (in het bijzonder de AOW), woonplaatsvoorwaarden in de sociale zekerheid, bestuursrecht (onder meer het besluitbegrip en schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn), mensenrechten/verdragen (bescherming van het eigendomsrecht en bilaterale socialezekerheidsverdragen)

Auteur in het kort

In het werk van Marjolein van Everdingen (1977) staat kennisdeling op het terrein van de sociale zekerheid centraal. Niet alleen in haar werk als juridisch beleidsadviseur en als buitenpromovenda, maar ook bij haar nevenactiviteiten als auteur van vakpublicaties, voorzitter van de redactie van PS Documenta en organisator van multidisciplinaire bijeenkomsten over sociale zekerheid.

Overige uitgaven
Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (NDSZ) en Uitspraken Sociale Zekerheid (USZ)
Tekst & Commentaar Pensioenrecht
€ 268,87
€ 285,00 incl.btw
Boek

Belangrijke wetswijzigingen door de Wet pensioencommunicatie, Wet algemeen pensioenfonds en Wet verbeterde premieregeling… in de nieuwe 6e druk van Tekst & Commentaar Pensioenrecht vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het Pensioenrecht. Het bevat - bijgewerkt tot en met 1 september 2016 - de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en glasheldere commentaren op bijna 1100 artikelen.

Specialisme

Volksverzekeringen (in het bijzonder de AOW), woonplaatsvoorwaarden in de sociale zekerheid, bestuursrecht (onder meer het besluitbegrip en schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn), mensenrechten/verdragen (bescherming van het eigendomsrecht en bilaterale socialezekerheidsverdragen)

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.