Naar content

mr. drs. Mariska Jacobs

Projectleider uitvoeringsregelgeving Omgevingswet en Senior Jurist/wetgevingsjurist, Ministerie van BZK
Specialisme

Naast ook actief te zijn geweest binnen andere onderdelen van het recht, zoals aanbestedingsrecht, is mijn specialisme het brede omgevingsrecht. Eerder als juridisch adviseur voor complexe politiek- bestuurlijke vraagstukken van o.a. infrastructuur, milieu, natuur en water, waarbij ik ook de procesvertegenwoordi-ging voor mijn rekening nam bij o.m. Raad van State. Op dit moment ben ik al sinds jaren werkzaam binnen het brede omgevingsrecht binnen de programmadirectie Omgevingsrecht.

Auteur in het kort

Op dit moment ben ik al sinds jaren werkzaam binnen het brede omgevingsrecht binnen de programmadirectie Omgevingswet, vanuit de rol van projectleider uitvoeringsregelgeving, senior Jurist/wetgevingsjurist en cöordinator.

Milieurecht Totaal
€ 4.232,00
€ 4.612,88 incl.btw
Online naslagwerk

Met deze online uitgave heeft u een totaaloverzicht van ruim 25 verschillende milieuwetten, met artikelsgewijs commentaar en dagelijks bijgewerkte wetteksten. En met de ruim 14.000 uitspraken, veelal met samenvattingen en annotaties door deskundigen, vindt u altijd een uitspraak die voor u relevant is.

Milieurecht Totaal maakt onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Specialisme

Naast ook actief te zijn geweest binnen andere onderdelen van het recht, zoals aanbestedingsrecht, is mijn specialisme het brede omgevingsrecht. Eerder als juridisch adviseur voor complexe politiek- bestuurlijke vraagstukken van o.a. infrastructuur, milieu, natuur en water, waarbij ik ook de procesvertegenwoordi-ging voor mijn rekening nam bij o.m. Raad van State. Op dit moment ben ik al sinds jaren werkzaam binnen het brede omgevingsrecht binnen de programmadirectie Omgevingsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.