Naar content

prof. mr. drs. Marielle Bruning

hoogleraar jeugdrecht, universiteit Leiden
Specialisme

jeugdbescherming, jeugdhulp, juridische aspecten van kindermishandeling, kinderrechten, kinderen en uithuisplaatsing, kinderen in procedures, jeugdhulp en privacy-aspecten, jeugdstrafrecht, internationale kinderontvoering.

Auteur in het kort

Ik houd me bezig met de juridische positie van minderjarigen. Ik ben nieuwsgierig naar de balans tussen bescherming en zelfbeschikking van kinderen en jongeren en tussen de afstemming van de driehoek kind, ouders en overheid; welke overheidsverplichtingen gaan wanneer op om kinderen te beschermen, en hoe past de rol van ouders daarin? Ik heb bijzondere aandacht voor kinderen in procedures; hoe kunnen we hun participatie optimaliseren en zorgen voor kindvriendelijke procedures in Nederland?

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
€ 396,33
€ 432,00 incl.btw
Boek

Met circa 4300 actuele commentaren en zo'n 300 gewijzigde artikelen is de dertiende druk van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek wederom een onmisbare bron voor u als juridische generalist. Verdeeld over drie boeken vindt u de boeken uit het BW, voorzien van korte, glasheldere commentaren.

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht
€ 316,04
€ 344,48 incl.btw
Boek

De 10e druk van Tekst & Commentaar Personen- en familierecht biedt u in ruim 2100 korte en glasheldere commentaren snel inzicht in de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein.

Delikt & Delinkwent
€ 338,02
€ 409,00 incl.btw
Online naslagwerk

De uitgave reikt u informatie aan over het strafrecht en de strafrechtstoepassing, die deels documentair en deels beschouwend van aard is. Deze online versie wijst u snel de weg naar de informatie die u zoekt.

Delikt & Delinkwent online maakt deel uit van de Collectie Strafrecht Compleet.

Groene Serie Personen- en familierecht
€ 873,14
€ 1.056,50 incl.btw
Online naslagwerk

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

jeugdbescherming, jeugdhulp, juridische aspecten van kindermishandeling, kinderrechten, kinderen en uithuisplaatsing, kinderen in procedures, jeugdhulp en privacy-aspecten, jeugdstrafrecht, internationale kinderontvoering.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.