Naar content

mr. dr. Marga Groothuis

Universitair docent Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden
Universitair hoofddocent ICT and Law, TU Delft
Specialisme

staats- en bestuursrecht en ICT, mensenrechten en ICT, informatierecht

Contact
Auteur in het kort

Tijdens mijn studie werd snel duidelijk dat ik mij wilde verdiepen in vraagstukken van recht in de informatiesamenleving. Hoe kunnen kernelementen van de rechtsstaat worden gewaarborgd in een digitale omgeving? Welke invulling krijgen mensenrechten op internet? Welke eisen en randvoorwaarden kunnen vanuit bestuursrechtelijk perspectief worden gesteld aan een digitale overheid? Die vraagstukken fascineren mij.

Overige uitgaven
Groothuis, M.M. and Van der Hof, S. (Eds.) (2011), Innovating Government. Normative. Policy and technological dimensions of modern government. The Hague / London: T.M.C. Asser Press/ Springer.
Module Algemeen Bestuursrecht
€ 1.288,00
€ 1.403,92 incl.btw
Online naslagwerk

De Module Algemeen bestuursrecht bevat wet- en regelgeving op het gebied van bestuursrecht en informatie over toepassing en uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk, de onderlinge samenhang en de mogelijke knelpunten in de uitvoering.

Specialisme

staats- en bestuursrecht en ICT, mensenrechten en ICT, informatierecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.