Naar content

mr. dr. Marcel Soppe

mr. dr. M.A.A. Soppe, Soppe Gundelach adovcaten
Specialisme

Marcel houdt zich hoofdzakelijk bezig met het bestuursrecht, met als bijzondere aandachtsgebieden het ruimtelijke bestuursrecht, het natuurbeschermingsrecht, het milieurecht, het communautaire omgevingsrecht en het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.). Hij is in 2005 op laatstgenoemd onderwerp gepromoveerd.

Auteur in het kort

Marcel Soppe is sinds 1 april 2012 als advocaat en vennoot verbonden aan Soppe Gundelach advocaten te Almelo. Voorts is hij geassocieerd medewerker van de Universiteit Utrecht. Ook is Marcel op projectbasis als werkgroeplid regelmatig betrokken bij de advisering door de Commissie voor de milieueffectrapportage (onder andere ter zake van de programmatische aanpak stikstof (PAS), de rijksstructuurvisie ondergrond (STRONG) en schaliegas).

Overige uitgaven
Marcel heeft veel wetenschappelijke en vakinhoudelijke publicaties op zijn naam staan en is als annotator/redacteur aan een aantal juridische uitgaven verbonden (onder meer het Tijdschrift voor Bouwrecht en het Tijdschrift voor Milieu & Recht).
Tekst & Commentaar Milieurecht
€ 279,82
€ 305,00 incl.btw
Boek

Adviseert u of procedeert u op het vlak van het milieurecht? De achtste druk van deze gerenommeerde tekstbundel biedt u de belangrijkste wet- en regelgeving, voorzien van heldere en compacte commentaren. Het ultieme naslagwerk voor elke milieurechtjurist!

Milieu & Recht
€ 324,00
€ 353,16 incl.btw
Online naslagwerk

Toonaangevend tijdschrift op het raakvlak tussen het milieu en de rechtspraktijk. Deze online versie biedt u extra functionaliteiten om snel uit te komen bij de informatie die u zoekt.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collectie Omgevingswet Compleet.

Specialisme

Marcel houdt zich hoofdzakelijk bezig met het bestuursrecht, met als bijzondere aandachtsgebieden het ruimtelijke bestuursrecht, het natuurbeschermingsrecht, het milieurecht, het communautaire omgevingsrecht en het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.). Hij is in 2005 op laatstgenoemd onderwerp gepromoveerd.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.