Naar content

mr. Marc van Zanten

Advocaat, CMS
Specialisme

Insolventierecht, burgerlijk procesrecht, beslagrecht, bestuurdersaansprakelijkheid.

Auteur in het kort

Marc is advocaat partner bij CMS. Marc heeft ruime ervaring als curator in faillissementen en houdt zich daarnaast bezig met burgelrijk procesrecht, waaronder beslag -en executierecht.

Juridisch Memo 2018
€ 45,87
€ 50,00 incl.btw
Boek

Dit memo vormt het ideale hulpmiddel voor elke fiscale en financiële adviseur die zich snel en effectief op juridische hoofdzaken wil oriënteren. Alle veelvuldig voorkomende onderwerpen op civiel- en bestuursrechtelijk terrein komen aan bod. Dankzij een puntsgewijze en beknopte schrijfwijze neemt u efficiënt kennis van de actuele stand van zaken.

Groene Serie Faillissementswet
€ 340,00
€ 370,60 incl.btw
Online naslagwerk

In Faillissementswet vindt u commentaar per wetsartikel met daarin verwerkt: de belangrijkste jurisprudentie en literatuurverwijzingen en een afzonderlijk fiscaal commentaar.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Insolventierecht, burgerlijk procesrecht, beslagrecht, bestuurdersaansprakelijkheid.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.