Naar content

mr. drs. M-C Brzezinski

Professional Support Lawyer, Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
Specialisme

Ondernemingsrecht, rechtspersonenrecht, jaarrekeningenrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, notariële wetgeving en ethiek, anti-witwaswetgeving, nationale en grensoverschrijdende fusies en overnames

Contact
Auteur in het kort
Overige uitgaven
  • Kan fraudeur verhaal voorkomen door vermogen in een stichting onder te brengen? HR houdt de poot stijf met betrekking tot vereenzelviging (JBN 2017, 10)

  • Van oud papier naar SBR. Over het verplicht elektronisch deponeren van de jaarrekening (JBN 2016, 10)

  • Enkele ontwikkelingen in het jaarrekeningenrecht (JBN 2016, 1)

Specialisme

Ondernemingsrecht, rechtspersonenrecht, jaarrekeningenrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, notariële wetgeving en ethiek, anti-witwaswetgeving, nationale en grensoverschrijdende fusies en overnames

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.