Naar content

mr. Luuk Esser

Assistant Professor of Criminal Law and Criminal Procedure, Universiteit Leiden
Specialisme

strafrecht, strafprocesrecht, internationaal recht, mensenhandel, uitbuiting, wetboek van strafrecht

Auteur in het kort

Luuk Esser is sinds juni 2019 als universitair docent straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Eerder was hij als onderzoeker en adviseur werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en als wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Sector straf- en sanctierecht).

Specialisme

strafrecht, strafprocesrecht, internationaal recht, mensenhandel, uitbuiting, wetboek van strafrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.