Naar content

mr. Lucinda van Dam-van den Broek

mr., Stichting Portaal
Specialisme

Huurrecht; Appartementsrecht; Koop; Projectontwikkeling.

Auteur in het kort
Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR)
€ 491,00
€ 535,19 incl.btw
Online naslagwerk

RVR online biedt u een hoogwaardige selectie uitspraken op het gebied van het civiele vastgoedrecht, ruimtelijke ordening, grondbeleid en relevante fiscaalrechtelijke onderwerpen. Deze zijn alle afkomstig van de Hoge Raad, gerechtshoven, rechtbanken en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Elfmaal per jaar wordt een nieuwe selectie uitspraken online toegevoegd.

Specialisme

Huurrecht; Appartementsrecht; Koop; Projectontwikkeling.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.