Naar content

mr. Kasper Jansen

Jurist, civiel recht
Specialisme

Cassatie, verbintenissenrecht

Contact
Auteur in het kort

Kasper Jansen is wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Overige uitgaven
K.J.O. Jansen, Het kennisvereiste bij gevaarzetting (facultaire scriptieprijs 2005), Den Haag: Jongbloed 2006; K.J.O. Jansen, ‘Wat niet weet, wat niet deert?’, RM Themis 2006, p. 54-63; K.J.O. Jansen, ‘De eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument’, WPNR 6853 (2010), p. 623-633; K.J.O. Jansen, “Informatieplichten bij contractsuitleg”, ORP 2012-7, p. 18-23.
Cornerstones of Tort Law
€ 18,35
€ 20,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave plaatst het Nederlands aansprakelijkheidsrecht in Europees perspectief. Het vizier wordt gericht op de vier hoekstenen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.

Informatieplichten
€ 94,95
€ 103,50 incl.btw
e-Book

Dient de verkoper van een woning kopers te wijzen op bouwtechnische gebreken? Moet de beheerder van een weg weggebruikers waarschuwen voor gaten in het wegdek? Schiet een bank tekort als zij haar cliënten slechts in algemene termen informeert over de risico's van een financieel product? Deze en dergelijke vragen staan centraal in dit boek over informatieplichten (plichten tot vergaring of verstrekking van informatie) in het verbintenissenrecht.

Groene Serie Onrechtmatige daad
€ 1.025,00
€ 1.117,25 incl.btw
Online naslagwerk

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
€ 246,00
€ 268,14 incl.btw
Online naslagwerk

NTBR – het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) – volgt secuur de ontwikkelingen rond het Burgerlijk Wetboek. Daarbij wordt het gehele terrein van het burgerlijk recht bestreken, met een nadrukkelijk accent op het vermogensrecht.

Specialisme

Cassatie, verbintenissenrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.