Naar content

mr. drs. John Visbeen

Concernmanager afdeling bestuurs- en directieondersteuning, Provincie Utrecht
Specialisme

Handhaving

Contact
Auteur in het kort

‘Je moet het niet ingewikkelder maken dan nodig is.' Dat is mijn lijfspreuk, zowel privé als in mijn werk. Ik kan complexe materie eenvoudig opschrijven en vind het leuk om procesmodellen zo te vertalen dat medewerkers ermee uit de voeten kunnen.

Module Handhaving Leefomgeving
€ 820,00
€ 893,80 incl.btw
Online naslagwerk

Houdt u zich bezig met toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving? In deze module vindt u alle juridische, beleidsmatige en praktische informatie. Aan bod komen alle beleidsterreinen, handhavingsacties, dwangmiddelen en de procedures. Met de huidige en toekomstige wetgeving. Zo kunt u zich nu al voorbereiden op de komende Omgevingswet.

Deze module maakt ook onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Lees er hier meer over.  

Specialisme

Handhaving

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.