Naar content

dr. John Smits

Directeur, Arena Consulting Group b.v.
Specialisme

Politicoloog en bestuurskundige met een specialisatie in onderzoeksmethodologie. De kennis en ervaring strekken zicht vooral uit over evaluatie en advies rond strategische opgaven in organisatie en besturing van overheidsdiensten, in het bijzonder gemeenten en samenwerkingsverbanden. Het inhoudelijke werkveld richt zich vooral op veiligheid, omgeving en het sociale domein.

Auteur in het kort

Dr. John Smits (1962) is directeur bij Arena Consulting en heeft voorheen gewerkt bij VROM, Deloitte, DHV en de Radboud Universiteit. Hij is gepromoveerd op sturingsvraagstukken en intergemeentelijke samenwerking. Hij verricht of verrichte onlangs onder meer onderzoek/advieswerk rond omgang met privacy door de politie, visitaties/collegiale toetsingen bij woningcorporaties en sociale werkbedrijven, de inrichting van omgevingsdiensten en de besturing van verbonden partijen.

Specialisme

Politicoloog en bestuurskundige met een specialisatie in onderzoeksmethodologie. De kennis en ervaring strekken zicht vooral uit over evaluatie en advies rond strategische opgaven in organisatie en besturing van overheidsdiensten, in het bijzonder gemeenten en samenwerkingsverbanden. Het inhoudelijke werkveld richt zich vooral op veiligheid, omgeving en het sociale domein.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.