Naar content

mr. Jeroen Stal

Advocaat, Cleber
Specialisme

Jeroen Stal heeft een procespraktijk, waarin hij optreedt voor grote banken en (internationale) ondernemingen. Daarin combineert hij het zekerheden- en insolventierecht met het civiele procesrecht, in het bijzonder het beslag- en executierecht. Daarnaast richt hij zich op arbitrage en wordt hij benoemd als ICC-arbiter.

Auteur in het kort
Rechtspraak Insolventierecht (RI)
€ 471,49
€ 570,50 incl.btw
Online naslagwerk

Rechtspraak Insolventierecht (RI) publiceert elfmaal per jaar een selectie uitspraken op het terrein van het insolventierecht. Deze uitspraken zijn afkomstig van de Hoge Raad, gerechtshoven, rechtbanken en het HvJ EG. De uitspraken kunt u direct online raadplegen en doorzoeken.

Specialisme

Jeroen Stal heeft een procespraktijk, waarin hij optreedt voor grote banken en (internationale) ondernemingen. Daarin combineert hij het zekerheden- en insolventierecht met het civiele procesrecht, in het bijzonder het beslag- en executierecht. Daarnaast richt hij zich op arbitrage en wordt hij benoemd als ICC-arbiter.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.