Naar content

prof. mr. Jeroen Rheinfeld

prof. mr., FBN Juristen
Specialisme

Agrarisch recht, in het bijzonder landinrichting (herverkaveling, kavelruil), pachtrecht en agro-fiscale onderwerpen op het terrein van overdrachtsbelasting, erf- en schenkbelasting. Daarnaast deskundig op agro-notariële terreinen (m.n. personen- en familierecht en onroerend goed).

Auteur in het kort

Vennoot bij FBN Juristen te Amsterdam, bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, universitair docent agrarisch recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in juli 2014 gepromoveerd op het onderwerp kavelruil.

Overige uitgaven
'Historie van de kavelruil', in: Bert van der Tholen in olie, voetbal en landbouw, Kluwer Deventer 2011, ISBN-nr: 9789013078909.
Kavelruil
€ 127,52
€ 139,00 incl.btw
Boek

Dit handboek Kavelruil heeft het (agrarische) landinrichtingsinstrument kavelruil, de vrijwillige ruiling van onroerende zaken in het landelijk gebied, als onderwerp.

Groene Serie Bijzondere overeenkomsten
€ 340,00
€ 370,60 incl.btw
Online naslagwerk

Bevat een artikelsgewijs commentaar op titel 1 Koop en ruil, titel 7 Opdracht, titel 7A Reisovereenkomst, titel 9 Bewaarneming, titel 10 Arbeidsovereenkomst, titel 14 Borgtocht en titel 15 Vaststellingsovereenkomst van Boek 7 Burgerlijk Wetboek.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector
€ 1.627,00
€ 1.773,43 incl.btw
Online naslagwerk

Alle specifieke en bijzondere fiscale thema's overzichtelijk bij elkaar! Deze online uitgave geeft u inzicht in de agrarisch-fiscaalrechtelijk wereld.

Land- en Tuinbouw Bulletin
€ 290,00
€ 316,10 incl.btw
Online naslagwerk

Commentaar op – en het volgen van – alle relevante regelgeving en jurisprudentie op fiscaal, financieel-economisch en juridisch gebied, die relevant is voor de agrarisch adviseur. Deze online uitgave biedt u naast geavanceerde zoekmogelijkheden ook een uitgebreid archief.

Module Pacht en landelijk gebied
€ 1.334,00
€ 1.454,06 incl.btw
Online naslagwerk

Behoren pacht, herverkaveling, gebiedsontwikkeling of mestwetgeving tot uw werkterrein? In dit naslagwerk vindt u alle benodigde juridische en praktische informatie. Met de pachtovereenkomst en de vervallen Pachtwet, de nieuwe Wet inrichting landelijk gebied, veel artikelsgewijs commentaar, jurisprudentie, vakliteratuur en modellen.

Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid – Omgevingswet.

Modellen voor de Rechtspraktijk
€ 2.545,00
€ 2.774,05 incl.btw
Online naslagwerk

Een dagvaarding of geheimhoudingsovereenkomst, een ontslagverzoek, een overeenkomst van geldlening... U werkt in uw dagelijkse praktijk met veel documenten. Deze uitgave zorgt ervoor dat u altijd beschikt over inspirerend en up-to-date bronmateriaal. Ideaal voor generalisten, maar ook voor specialisten die hun bestaande modellen willen aanscherpen.

Specialisme

Agrarisch recht, in het bijzonder landinrichting (herverkaveling, kavelruil), pachtrecht en agro-fiscale onderwerpen op het terrein van overdrachtsbelasting, erf- en schenkbelasting. Daarnaast deskundig op agro-notariële terreinen (m.n. personen- en familierecht en onroerend goed).

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.