Naar content

mr. drs. Jeanette Kok

Raadsheer plaatsvervanger, Hof Amsterdam
Specialisme

Personen- en familierecht.

Contact
Auteur in het kort

Jeanette Kok studeerde bewegingswetenschappen en Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij is werkzaam als raadsheer plaatsvervanger in de familiekamer van het hof Amsterdam. Hiervoor werkte zij o.a. bij de raad voor de kinderbescherming, het ministerie van Justitie en Veiligheid als wetgevingsjurist, als raadadviseur en vanaf oktober 2011 als coördinerend raadadviseur. Van februari 2015 tot augustus 2017 werkte ze bij de Raad van State.

Groene Serie Personen- en familierecht
€ 909,00
€ 990,81 incl.btw
Online naslagwerk

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Personen- en familierecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.