Naar content

mr. dr. Jan Wouter Alt

mr.dr., Alt Kam Boer advocaten
Specialisme

Civiele cassatieadvocaat; behandelt arbeidszaken, huurzaken, zaken op het gebied van onrechtmatige daad, bankrecht (w.o. aandelenlease-zaken en zaken betreffende de schending van de zorgplicht), vastgoedrecht, contractenrecht, faillissementsrecht, aansprakelijkheidsrecht, I-E-recht en het familierecht.

Auteur in het kort

Mr. Alt (1964) is sinds 1989 werkzaam als advocaat. Op 15 september 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden (UL) op het proefschrift: ‘Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Naar een eenvormig stelsel?’ In 2017 werd het boek afgerond 'Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht', eveneens uitgegeven bij Kluwer. Een tweede druk wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021

Overige uitgaven
H.J.W. Alt, Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht, diss. UL 2009, Kluwer 2009 H.J.W. Alt, Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht, Kluwer 2017
Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht
€ 60,55
€ 66,00 incl.btw
Boek

Het arbeidsrecht maakt grote ontwikkelingen door. Zowel de Wwz als de invoering van KEI hebben bijvoorbeeld grote gevolgen voor het procederen in arbeidszaken. Deze uitgave geeft aan de hand van de wet, de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie antwoord op concrete bewijsvragen binnen het nieuwe arbeidsrecht.

Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
€ 519,00
€ 565,71 incl.btw
Online naslagwerk

Rechtspraak Arbeidsrecht (online) publiceert 14 keer per jaar een selectie van uitspraken op het terrein van het arbeidsrecht in brede zin. Elke uitspraak is voorzien van kort, praktisch commentaar.

Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht (RBP)
€ 491,00
€ 535,19 incl.btw
Online naslagwerk

Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht (RBP) publiceert elfmaal per jaar online een selectie van de belangrijkste uitspraken op het terrein van het burgerlijk procesrecht.

Specialisme

Civiele cassatieadvocaat; behandelt arbeidszaken, huurzaken, zaken op het gebied van onrechtmatige daad, bankrecht (w.o. aandelenlease-zaken en zaken betreffende de schending van de zorgplicht), vastgoedrecht, contractenrecht, faillissementsrecht, aansprakelijkheidsrecht, I-E-recht en het familierecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.