Naar content

mr. Janneke Bazelmans

jurist /onderzoeker, Ecorecht
Specialisme

Omgevingsrecht, Clean Development Mechanism, Emissiehandel, Palmolie, Duurzame productieketens

Auteur in het kort

Janneke Bazelmans is de oprichtster van ECORECHT, een juridisch advies- en onderzoeksburo op het gebied van het omgevingsrecht en duurzaamheidsvraagstukken. Zij combineert haar ervaring als advocaat, universitair docent, juridisch tekstschrijver en onderzoeker met haar ervaring als juridisch adviseur.

Overige uitgaven
J.M. Bazelmans, ‘De weg naar duurzame palmolie en de rol van het recht, in: Recht en duurzame handel; juridische aspecten van verduurzaming van mondiale handelsketens,' preadvies Vereniging voor Milieurecht, Boom Juridische Uitgevers, najaar 2014
Nieuwsbrief Wabo en omgevingsvergunning PLUS
€ 484,40
€ 528,00 incl.btw
Tijdschrift

De Nieuwsbrief Wabo & omgevingsvergunning legt alle ins en outs rondom de ingrijpende veranderingen in de werkprocessen van vergunningverlening en handhaving uit. Zowel vanuit bestuurlijk en juridisch perspectief als in het licht van de personele en ICT-aspecten.

Specialisme

Omgevingsrecht, Clean Development Mechanism, Emissiehandel, Palmolie, Duurzame productieketens

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.